CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Hỗ trợ 1 đổi 1 đối với cây yếu, chết trong vòng 3 ngày; hỗ trợ 50% số lượng cây đối với cây bị yếu chết trong vòng 4-7 ngày (cây lỗi do nhà cung cấp).
Bảo hành đúng giống trọn đời (1 đền 10) đối với các cây được nhân giống vô tính (chiết, ghép, cấy mô, giâm cành).
Cam kết đúng giống tỉ lệ trên 70% đối với các cây được nhân giống hữu tính (ươm hạt). Do cây ươm hạt sẽ có hiện tượng biến dị di truyền hoặc lai đốc do thụ phấn chéo.(điều kiện bảo hành đơn hàng mua trên 100 cây).

TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH

Các trường hợp lỗi do khách hàng dẫn đến không được bảo hành như:
º Cây bị gãy đỗ.
º Cây bị thừa nước.
º Cây bị thiếu nước.
º Cây bị thừa phân, nhiễm độc.
º Vùng trồng không phù hợp,thiên tai……
º Sai kỹ thuật chăm sóc cây con.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Khi mua hàng khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại.

 THANH TOÁN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:
Tên tài khoản: Phạm Lê Anh Trọng
Số tài khoản:19035480948016
Tên ngân hàng: Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.